Selamat Datang ke Sistem e-COST
 
Malaysian Palm Oil Board
Admin Login Untuk MPOB sahaja
   
ecost-estate ecost-kilang

Tujuan e-COST adalah untuk menggantikan borang soal selidik kajian kos pengeluaran minyak sawit secara manual kepada elektronik (sistem berasaskan web). Sistem ini akan diaktifkan setahun sekali.

PERHATIAN

Pilih tahun : 

eCOST 2014 (data kos dari Januari - Disember 2013)
eCOST 2013 (data kos dari Januari - Disember 2012)


Sila lengkapkan eCOST 2013 bagi estet/kilang yang tidak menghantar penyata tersebut pada tahun lepas. 


MAKLUMAN

Tarikh tutup penghantaran ialah pada 1 Jun 2014

Tindakan penguatkuasaan akan diambil ke atas estet/kilang yang gagal menghantar penyata eCOST selepas tarikh tersebut.


KATA LALUAN

Kata laluan asal 123456 telah ditukar atas sebab keselamatan. Sila berhubung dengan pihak kami untuk mendapatkan kata laluan baru. Sekiranya estate/kilang telah menukar kata laluan pada tahun lepas sila gunakan kata laluan tersebut untuk login

   
AKTA LEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA 1998
Peraturan-peraturan Lembaga Minyak Sawit Malaysia 2005

 

Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 78 Akta Lembaga Minyak Sawit Malaysia 1998 [Akta 582], Menteri membuat peraturan

"Mana-mana orang yang tidak mematuhi kehendak-kehendak notis di bawah peraturan ini; atau dengan mengetahuinya atau melulu memberikan atau mengemukakan atau menyebabkan diberikan atau dikemukakan apa-apa butir, dokumen atau maklumat yang tidak lengkap, tidak tepat atau tidak benar yang dinyatakan dalam notis itu, melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi satu ratus ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya."

 

   
Hakcipta 2010. Malaysian Palm Oil Board
Paparan terbaik dalam Firefox 3.0 dan ke atas atau Internet Explorer 7.0 ke atas dengan 1280x800 resolusi piksel